ZAJĘCIA DODATKOWE

Codzienne aktywności naszych maluchów:

Zabawy taneczno-ruchowe
Ćwiczenia oddechowe i stymulujące aparat mowy
Zabawy muzyczno-rytmiczne
Zabawy językowe przygotowujące do podjęcia czynności mówienia
Zabawy plastyczne i twórcze
Zabawy ruchowe z elementami  integracji sensorycznej
Codzienne spacery

Ponadto proponujemy:

Uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych;

Dogoterapię;

Little science - doświadczenia dla najmłodszych;

Sensoplastykę;

Nasz żłobek oferuję również swoim podopiecznym opiekę psychologiczną, logopedyczną i fizjoterapeutyczną.